Μη Κτυπάτε την Πόρτα

Όταν επιδείχνεται σε ένα ξέχωρο σημείο – όπως στη καγκελόπορτα σας ή δίπλα στην μπροστινή σας εξώπορτα – το αυτοκόλλητο Μη Κτυπάτε την Πόρτα στέλλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους πωλητές – ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι σ? αυτό το σπίτι.

Μπορείτε να πάρετε δωρεάν ένα αυτοκόλλητο δίνοντας τα στοιχεία σας στον ιστοχώρο του Μη Κτυπάτε την Πόρτα (Do Not Knock): http://donotknock.org.au/take-action/get-the-sticker-2/

Αν σας παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με κάποιο πωλητή που σας επισκέφτηκε, καλέστε την Υπηρεσία Διερμηνέων στο 131 450 και ζητήστε να μιλήσετε στο Τμήμα Πληροφοριών του ACCC στο 1300 302 502.

English translation

Do Not Knock

When displayed in a prominent location – such as on your gate post or by the front door – a Do Not Knock sticker sends a clear message to salespeople – they are not welcome at this address.

You can get a free sticker sent to you by inserting your details on the Do Not Knock website: http://donotknock.org.au/take-action/get-the-sticker-2/

If you have a problem with a salesperson who has visited you, call the Interpreter Service on 131 450 and ask to speak to the ACCC Infocentre on 1300 302 502.

Print Friendly, PDF & Email
  • Was this Helpful ?
  • Yes   No